บริการด้านกฏหมาย
ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ผ่านงานด้านกฎหมายเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี

ทำให้บริษัท เอ็ดดูบร๊านช์ มีความพร้อมและมีบริการที่ครบวงจรนอกเหนือจากการแปลเอกสาร เรามีบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ให้บริการจดเครื่องหมายการค้า เพื่อขอรับความคุ้มครองใน โลโก้ หรือเครื่องหมายการค้าที่ออกแบบมา 
 
 บริการยื่นขอรับความคุ้มครองสำหรับการประดิษฐ์ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตร
 บริการร่างคำขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เพื่อขอรับความคุ้มครองในประเทศ หรือต่างประเทศ
 บริการเตรียมเอกสารเพื่อขอรับความคุ้มครองด้าน IP


 ให้บริการจัดเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนบริษัท รวมทั้งรับจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจ และผ่านระบบออนไลน์
 
 ให้คำปรึกษาพร้อมบริการจัดเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
 
 บริการจัดเตรียมเอกสารและดำเนินการขอหนังสือรับรองความประพฤติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
 บริการยื่นขอใบขับขี่สากล
 
 บริการขอทำใบขับขี่สากล (International Driving Permit) ที่กรมการขนส่งทางบกโดยทีมงานที่มีประสบการณ์สูง
 
ปรึกษาทีมงานเราได้ง่าย

ผ่านทางช่องทาง Line: @edubranch
เพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และนักแปลโดยตรง
โทร : 089-118-6469 หรือ 063-338-6769
อีเมล : edubranch@gmail.com, info@edubranch.com


Visitors: 273,173